REKETIMÄNGUD

Reketimängude keskus on avatud
ja väljakuid saab broneerida läbi:

Padeli, tennise ja pickleballi
laagrite broneerimine aastaks 2024
on avatud.

EAS-i turismisektori tootearenduse toetuse meetmest saadud toetus.

Projekti nimi: Hapsal reketimängude keskus.
Projekti lühikirjeldus: Projekti käigus luuakse Haapsalu lähistele, Rohuniidu kinnistule uudne reketimängude keskus, kus kliendid saavad ühes keskuses harrastada padelit, pickleballi ja tennist, kusjuures pickleballi näol on tegemist suhteliselt uue spordialaga Eestis ja padeli näol kiirelt areneva reketimängu alaga.

Toetust rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames kaasrahastusega 155 200 € ulatuses.