REKETIMÄNGUD

EAS-i turismisektori tootearenduse toetuse meetmest saadud toetus.

Projekti nimi: Hapsal reketimängude keskus.
Projekti lühikirjeldus: Projekti käigus luuakse Haapsalu lähistele, Rohuniidu kinnistule uudne reketimängude keskus, kus kliendid saavad ühes keskuses harrastada padelit, pickleballi ja tennist, kusjuures pickleballi näol on tegemist suhteliselt uue spordialaga Eestis ja padeli näol kiirelt areneva reketimängu alaga.

Reketimängude keskuse loomisega alustatakse 2022.a. aasta aprillis ning keskus on planeeritud avada hiljemalt 01.06.2023.a.

Toetust rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames kaasrahastusega 155 200 € ulatuses.